• Ticaret Hukuk

   Ticari Sözleşmeler
   Yayın Hakları Sözleşmeleri
   Marka Sözleşmeleri
   Uzlaşma Sözleşmeleri
   Marka Devir Sözleşmeleri
 • Sözleşmeler Hukuku

   Ticari Sözleşmeler
   Yayın Hakları Sözleşmeleri
   Marka Sözleşmeleri
   Uzlaşma Sözleşmeleri
   Marka Devir Sözleşmeleri
 • Fikri Ve Sınia Haklar

   Marka Hukuku
   Patent Ve Tescilli Sınai Haklar
   Fikir Ve Sanat Eserleri
   Hakların Tescili Ve Kayıt Altına Alınması
 • Sigorta Hukuku

   Sigorta Sözleşmeleri
   Brokerlik Ve Acente Mevzuatı
   Sigorta Zarar Tazmini
 • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

   İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakeresi
   İş Sözleşmelerinin Revize Edilmesi
   İş Sözleşmesinden Ve Kanundan Doğan Her Türlü Bildirimin Yapılması
   İşçi Transferi Ve Kiralanmasına Yönelik Sözleşmelerin Hazırlanması
   Şirket Çalışanlarına Verilecek Eğitimler İle İlgili Danışmanlık Verilmesi
   İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Alınması Gereken Yasal Önlemler Konusunda Danışmanlık Verilmesi

 • İcra & İflas Hukuku

   İlamlı/İlamsız Takipler
   İhtiyati Haciz, Haciz Ve Muhafaza İşlemleri
   İtiraz Ve Tespit Davaları
   İtirazın İptali, Menfi Tespit, İflas Ve Konkordato İşlemleri Ve Dava Vekilliği Yapılması
   Rehnin Ve İpoteğin Paraya Çevrilmesine Yönelik İcra Ve İflas Takipleri
   Haciz İşlemleri Nedeniyle İptal, Şikayet, İstihkak, İstirdat Ve Tazminat Talepleri


 • Gayrimenkul Hukuku

   İnşaat Sözleşmeleri
   İpotek Sözleşmesinin Hazırlanması Ve Tescili
   Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
   Gayrimenkul & İmar Hukuku
   Gayrimenkul Malların Alım & Satımı
   Yabancıların Gayrimenkul Alımları / Ayni Hak Tescilleri
 • Taşıma Hukuku

   Karayolu Taşıyıcısının Zarar Sorumluluğu (CMR)
   Denizyolu Ve Havayolu Taşımalarında Oluşan Zararlar
 • Ceza Hukuku

   Ceza Soruşturma Ve Kovuşturma İşlemlerinin Her Safhasında Müşteki Ve Sanık Vekilliği
   Sulh, Asliye Ve Ağır Ceza Mahkemelerinde Sanık Ve Müdahil Vekilliği
   Suç Duyurusunda Bulunma
   Cumhuriyet Savcılığı Hazırlık Soruşturması Sırasındaki Takip Ve Müdahaleler
   Çek Kanunu Ve Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarından Kaynaklanan Cezai Takipler Ve Davalar
   İcra İflas Hukukundan Ve Diğer Özel Kanunlarla Düzenlenen Cezai Müeyyideler İçin Şikayet Ve Dava Takibi
 • Bilişim Hukuku

   Bilişim Teknolojileri Hukuku Alanında En Güncel Gelişmelerin Takibi
   Ar&Ge Alanında Meydana Gelen Her Türlü Hukuki Gelişmenin Takibi
   Bilgi Teknolojileri Ve Ar&Ge Şirketlerine Özel Alanlarda Spesifik Hukuk Çözümlerinin Sunulması
   Lisanslama, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması, Kayıt Ve Tescil Kapsamında İşlemlerin Takibi
   İnternet İçerik Sağlayıcı Ve Yer Sağlayıcısına Yönelik Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
   İnternet Üzerinden Mal Ve Hizmet Satan Şirketlere Yönelik Olarak Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi Ve Hukuki Alt Yapının Hazırlanma
   İnternet Yoluyla Oluşan İhlallerin Takibi Ve Sonuçlandırılması
 • Uzlaşma & Tahkim

 • Vergi Hukuku

   Vergi Suç Ve Cezalarından Kaynaklanan Problemlerin Çözümü